bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Uchwały Senatu 2021 rok

62_2021 Senacka Komisja Edyki Badań Naukowych

61_2021 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencja 2019_2023

60_2021 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencja 2019_2023

59_2021 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Uczelnianej Komisj i Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich kadencka 2019_2023

58_2021 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds Nauczycieli Akademickich w kadencji 2019_2023

57_2021 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich RA21_22

55_2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie jednolitych studiów magisterskich

54_2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku

53_2021w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kszałcenia

52_2021 w sprawie zmianyw składzie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Naucrycieli Akademickich

51_2021 w sprawie zmian w Regulaminie studiów OSW 51_2021 zał. do uchwały REGULAMIN STUDIÓW OSW

50_2021 w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów

45_2021 w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów

43_2021 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej

42_2021 r. w sprawie określenia zakresów studiów podyplomorrych prowadzonych w formie

41_2021 w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

40_2021 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na lata 2021-2025 - 26.03.2021    STRATEGIA

39_2021 w sprawie wprowadzenia warunków i trybu przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej - 26.03.2021

39_2021 zał. do uchwały  Warunki i tryb przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej - 26.03.2021

38_2021 w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w formach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2022 2023

37_2021 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 2022 2023

36_2021 w sprawie kierunków i grup przedmiotów dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w formach stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2021 2022

35_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia, praktyczny profil kształcenia FWZ

34_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na poziomie studiów drugiego stopnia

33_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów drugiego stopnia FWZ

32_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Zarządzanie w FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów drugiego stopnia

31_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia WNHS

30_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów drugiego stopnia WNHS

29_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Zarządzanie ,na poziomie studiów drugiego stopnia WNHS

28_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Zarządzenie na WNHS,na poziomie studiów drugiego stopnia

27_2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulamin Studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

27_2021 zał. do uchwału REGULAMIN STUDIÓW

26_2021 w sprawie wprowadzenia Kontroli jakości procesu dyplomowaniaWNoZ

26_2021 zał. do uchwały Kontrola jakości procesu dyplomowania

25_2021 w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów Informatyka Logistyka Zarządzanie

24_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Zarządzanie studia pierwszego stopnia FWZ

23_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym FWZ

22_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia, do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów pierwszego stopnia FWZ

21_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Zarządzanie w FWZ w Kętrzynie,na poziomie studiów pierwszego stopnia

20_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Zarządzanie studia pierwszego stopnia WNHS

19_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów pierwszego stopnia WNHS

18_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia, do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów pierwszego stopnia WNHS

17_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Zarządzenie na WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia

16_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Logistyka studia pierwszego stopnia, inżynierskie FWZ

15_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich FWZ

14_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia Logistyka FWZ

13_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka w FWZ w Kętrzynie,na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

12_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Logistyka studia pierwszego stopnia, inżynierskie, praktyczny profil kształcenia” WNHS

11_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka na WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

10_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Logistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich WNHS

9_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka na WNHS

8_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Informatyka studia I st, inżynierskie FWZ w Kętrzynie

7_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka, studia pierwszego stopnia FWZ w Kętrzynie

6_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia - Informatyka FWZ w Kętrzynie

5_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka w Filii na FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów inżynierskich pierwszego stopnia

4_2021w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Informatyka studia pierwszego stopnia, inżynierskie WNHS

3_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich WNHS

2_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia, do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Informatyka WNHS

1_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka na WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich                                              Opublikował: Karol Krupa
Publikacja dnia: 13.06.2022
Podpisał: Karol Krupa
Dokument z dnia: 26.07.2021
Dokument oglądany razy: 1 197