bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Uchwały Senatu 2020 rok

10 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka

11_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,

12_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka WNHS

12_2020 zał. 1

13_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Informatyka WNHS

14 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka FWZ

15_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych dla kierunku Informatyka FWZ

16_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka FWZ 16_2020 zał. 1

17_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Informatyka FWZ

18 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka WNSH

19_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia dla kierunku Logistyka WNSH

20_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka WNSH

20_2020 zał. 1

21_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Logistyka WNSH

22_2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka FWZ

23_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia FWZ

24_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka FWZ

24_2020 zał. 1

25_2020 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Logistyka FWZ

26_2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Kosmetologia WNOZ

27_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia na kierunku Kosmetologia WNOZ

28_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia siędla kierunku Kosmetologia WNOZ

29_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Kosmetologia WNOZ

30_2020 w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów

32_2020 w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej WNHS, WZ

32_2020 zał. 1

33_2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia w OSW studiów międzynarodowych

33_2020 zał. 1

34_2020 w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej WNoZ

34_2020 zał. 1-9

35_2020 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku ekonomia na

36_2020 w sprawie kierunków i grup przedmiotów w roku akademickim 2020 2021

37_ 2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

39_2020 w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia

40_2020 w sprawie określenia zakresów studiów podyplomowych

41_2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulamin Studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

41_2020 zał. 1 Regulamin studiów

42_2019 zał. 1

42_2020 w sprawie wprowadzenia Warunków i trybu przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

43_2020 w sprawie zatwierdzenia zasad, warunków i trybu rekrutacji na studia

44_2020 w sprawie określenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia

44_2020 zał. 1

44_2020 zał. 2

45_2020 w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia

46_2020 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uczelni do dyscyplin naukowych

47_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji L

48_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji I

49_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji Kosmetologia

50_2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

51_2020 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

52_2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Filologia i Wychowanie fizyczne

52_2020 zał. 1 52_2020 zał. 2

53_2020 w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia

53_2020 zał. 1

54_2020 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 42_2020

54_2020 zał. 1Opublikował: Karol Krupa
Publikacja dnia: 13.06.2022
Podpisał: Karol Krupa
Dokument z dnia: 21.04.2021
Dokument oglądany razy: 688