bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora 2021 rok

18_2021 w sprawie ustalenia stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (dokument dostępny w Biurze Rektora)

17_2021 regulamin promocji "Bezpłatne kursy językowe + zniżka na 1 rok studiów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej" - 26.03.2021

16_2021w sprawie przesunięcia realizacji zajęć z przedmiotu WF na kierunku Filologia oraz Fizjoterapia w związku z COVID-19

15_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzaniew FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów drugiego stopnia

14_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzaniena WNHS, na poziomie studiów drugiego stopnia

13_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzaniew FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów pierwszego stopnia

12_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzaniena WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia

11_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Logistykaw FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

10_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Logistyka na WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

9_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Informatyka w FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

8_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Informatykana WNHS,na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

7_2021 PROCEDURA w sprawie organizacji obozu sportowego dla studentów na kierunku Wychowanie fizyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

6_2021 w sprawie zmian w organizacji działalności dydaktycznej w Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

5_2021 w sprawie ustalenia odpłatności za pokoje w Domu Studenckim w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

4_2021 w sprawie ustalenia odpłatności za pokoje w Domu Studenckim w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

3_2021 w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2020l2021pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej3_2021 

2_2021 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dla PKA na kierunku Fizjoterapia

1_2021 w sprawie wypłaty wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy cywilno prawnej w Olsztyńskiej Szkole WyższejOpublikował: Karol Krupa
Publikacja dnia: 10.05.2021
Podpisał: Karol Krupa
Dokument z dnia: 08.05.2021
Dokument oglądany razy: 607